Fysioterapia

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja sen avulla ylläpidetään ja parannetaan työ-, toiminta- ja liikkumiskykyä.

Yksilöllisiä ja ryhmäterapiapalveluja annetaan Forssan seudun hyvinvointi-kuntayhtymän lääkäreiden lähetteiden perusteella sovittujen kriteerien mukaan. Lähete lähetetään sähköisesti yksikköön ja täältä käsin otetaan yhteyttä potilaaseen vastaanottoajan sopimiseksi.

Ennaltaehkäiseviä palveluja, neuvontaa ja ohjausta saa myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksesta.

Kuntoutuspalveluna arvioidaan apuväline- ja asunnon muutostöiden tarpeita.