Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennusta annetaan vammaiselle henkilölle ja tarvittaessa hänen lähipiirilleen.

Sopeutumisvalmennusta voi olla esimerkiksi puhetta tukevien ja korvaavien (AAC) menetelmien ohjaus, viittomakielen opetus, asumisvalmennus, asumiskokeilu ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Hakijan tulee hakemuksen mukaan liittää lääkärin tai terapeutin suositus sopeutumisvalmennuksesta, jossa tulee olla esillä sopeutumisvalmennuksen määrä ja tavoitteet.

Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä