Päivittäisessä suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain nojalla voidaan korvata vamman vuoksi välttämättömien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Välineiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, joita henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvattavia voivat olla muun muassa auto, autoon asennettavat lisälaitteet, tietokone tai kodinkoneet. Vammaispalvelulain nojalla ei korvata laitteita ja välineitä, jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Korvauksen määrä on puolet välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuvista todellisista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman tai sairauden vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan.

Autoavustuksen myöntämisellä tuetaan ensisijaisesti vaikeavammaisen henkilön opiskelua tai työssäkäyntiä. Vain erityisen painavista syistä avustetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen perhettä auton hankinnassa. Korvausta auton hankintaan myönnetään puolet kohtuuhintaisen vakiomallisen auton hinnasta, kuitenkin enintään 4000 €.

Autoavustusta haetaan kirjallisesti. Tulostettava vammaispalveluhakemus löytyy täältä.

Autoavustuksen liitteenä tulee olla:

  •  lääkärinlausunto
  •  kopio ajokortista
  •  kirjallinen autoliikkeen kustannusarvio ostettavaksi suunnitellusta autosta (sisältäen teknisen erittelyn auton varustetasosta)
  •  autoliikkeen kirjallinen arvio vanhasta autosta saatavasta hyvityksestä
  •  päätös autoveron palautuksesta, jos sellaista on haettu
  •  käytetyn auton kuntoarvio (korvausta voidaan hakea käytettyyn autoon, jos auto on hyväkuntoinen ja katsastettu ja siihen voidaan asentaa ajon kannalta tarvittavat lisälaitteet)
  •  päätökset muista hankintaan myönnetyistä avustuksista tai korvauksista
  •  muut perustelut autoavustuksen myöntämiselle

Lisälaitteiden ja muutostöiden tarpeesta pyydetään Kanta-Hämeen keskussairaalan kuntoutusohjaajan lausunto. Viranhaltijan toimesta hankitaan kustannusarviot välttämättömien lisälaitteiden ja muutostöiden kustannuksista.

Kodinkoneisiin, viestintälaitteisiin sekä harrastus- ja vapaa-ajan välineisiin myönnettävän avustuksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön päivittäisissä toiminnoissa suoriutumista. Asiakkaan on selvitettävä, miten vamma tai sairaus rajoittaa omatoimisuutta, ja miten väline tai laite mahdollistaa itsenäisen suoriutumisen.