Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään työikäisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävään työtoimintaan, ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin etuuksiin.

Päivätoiminta on asiakkaalle maksutonta, ja siellä on ruokailumahdollisuus. Aterioista asiakas maksaa yhtymähallituksen määrittelemän hinnan.

Humppilan,Tammelan ja Ypäjän päivätoiminta Helmiina

Päivätoiminta tarjoaa palvelujaan laaja-alaista tukea tarvitseville kehitysvammaisille aikuisille.

 Se on aktivoivaa, virikkeellistä ja kuntouttavaa toimintaa ja edistää mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arkielämässä. Lisäksi päivätoiminta rytmittää asiakkaiden arkea ja ylläpitää toimintakykyä.

 Päivätoimintakeskus Päiväniitty

Forssan kaupungissa kehitysvammaisten päivätoiminta järjestetään päivätoimintakeskus Päiväniityssä . Päiväniitty on kaksikymmenpaikkainen toimintakeskus. Sen tavoitteena on järjestää vaikeavammaisille henkilöille toimintaa, joka tukee heidän itsenäisessä elämässä selviytymistään kodin ulkopuolella ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoimintakeskus Päiväniityn kantavana ajatuksena on multisensorinen työote ja toiminta.

Päivätoimintakeskus Päiväniitty myy palvelujaan naapurikunnille.

Kehitysvammaisten koululaisten loma-aikojen hoito

Loma-aikojen hoidon tarkoituksena on tukea kotona asuvien kehitysvammaisten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja jaksamista.