Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä elämään omaa elämäänsä ja toteuttamaan omia valintojaan sekä kotona että kodin ulkopuolella. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää niihin toimiin, jotka vaikeavammainen henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Avun myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa välttämättömän avun sisällön ja toteutustavan. Henkilön avun tarpeen tulee olla välttämätöntä ja toistuvaa. Henkilökohtaisen avun tarve ei voi olla pääsääntöisesti hoitoa, hoivaa eikä valvontaa. Henkilökohtaista apua ei myönnetä ikääntymisestä johtuviin sairauksiin tai toimintarajoitteisiin.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

  •  päivittäisissä toimissa
  •  työssä ja opiskelussa
  •  harrastuksissa
  •  yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  •  sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, opiskeluun ja työntekoon siinä laajuudessa kuin sitä välttämättä tarvitaan. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen myönnetään vähintään 30 h/kk, jollei pienempi määrä ole riittävä.

Pääsääntöisesti henkilö itse etsii avustajan, esim. TE -toimiston avulla, ja tekee työsopimuksen avustajan kanssa. Avustajana ei voi toimia vammaisen omainen tai läheinen ilman erityisen painavaa syytä. Palkanmaksu tapahtuu tilitoimiston ja vammaispalveluiden toimistosihteerin toimesta. 

tilitoimiston yhteystiedot:

Tilipalvelu Rantalainen Oy
Kutomonkuja 2 A 3, 30100 Forssa
palkanlaskija
03 871 8290
hyky.forssapalkat(at)rantalainen.fi


Henkilökohtaista apua haettaessa hakemuksen liitteeksi tulee liittää lääkärin lausunto avun tarpeesta . Lääkärin lausunnossa lääkärin tulisi ottaa kantaa siihen, missä asioissa hakija välttämättä tarvitsee apua ja siihen, onko hakijalla kykyä itsenäisiin päätöksiin ja tekoihin. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin henkilön luokse.

Tulostettavat asiakirjat linkkeinä: