Parempia yhdessä!
 

Yhteistyöluokka

Yhteistyöluokka on tapa osallistaa ja kuulla lapsia ja nuoria palvelujen kehittämisessä. Työskentelyn tavoitteet nousevat Forssan seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta sekä opetussuunnitelmasta. Toiminnassa yhdistyvät eri oppiaineet ja oppimisympäristöt sekä hyödynnetään eri asiantuntijoita. Oppimisympäristöinä toimivat koulun tilojen lisäksi hyvinvointikuntayhtymän tilat.

Yhteistyöluokka ja hyvinvointikuntayhtymän edustajat tapaavat lukuvuoden aikana neljä kertaa n. puolitoista tuntia kerrallaan. Kaksi tapaamista ajoittuu syksyyn ja kaksi kevääseen. Tapaamisen ensimmäiset 45 minuuttia keskittyvät opetukseen, jonka sisältö voi olla esimerkiksi tiettyyn hyvinvointiin liittyvään asiaan perehtymistä.  Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi perusterveydenhuolto, mielenterveydestä huolehtiminen, ehkäisy, perheen hyvinvointi, päihteet, maahanmuutto tms. Sisältö räätälöidään sen mukaan millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita toimintaan osallistuvalla luokalla on. Jälkimmäisessä osiossa tehdään palvelujen kehittämistyötä. Kehittämistyötä tehdään niillä menetelmillä, joita käytetään työelämässäkin. 

Yhteistyöluokaksi sopii mikä tahansa luokka joka on kiinnostunut hyvinvointiin liittyvistä asioista ja haluaa vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviin asioihin. Yhteistyöluokkaa etsitään joka vuosi touko-elokuun välisenä aikana. 

Yhteistyöluokat:

2018-2019 Kuhalan koulu 9A

2019-2020 Paanan koulu 7A