Järjestöyhteistyö

FSHKY:n järjestöyhteistyön kärjet  ovat ikääntyneille, syrjäytymisvaarassa oleville sekä lapsille ja perheille suunnattujen ennaltaehkäisevien ja kotona selviytymistä tukevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen yhdessä järjestöjen kanssa. Seudullista toimintaa luodaan erityisesti yksinäisyystematiikan näkökulmasta.

Toisena laajempana tavoitteena on tukea asiakkaiden henkilökohtaisten prosessien läpikäymistä ja arjessa selviytymistä kokemustoiminnan muotoja, vertaistukea ja tukihenkilötoimintaa vahvistamalla. Vertaistuen muotoja ja kokemustoiminnan työskentelytapoja kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tavoitteena on näin tukea ammatillista työtä, auttaa asiakkaita uusien voimavarojen löytämisessä ja ehkäistä syrjäytymistä, yksinäisyyttä ja tilanteiden kriisiytymistä.  

Hyvinvointikuntayhtymä  kutsuu järjestöjä säännöllisesti tapaamisiin, ostaa järjestöjen palveluja, osallistuu seudullisen järjestöyhteistyön verkostoihin sekä järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä järjestöjen kanssa

Tilat

Yhteisötalon tilat ovat maksutta sote-alan järjestöjen käytettävissä. Tiloissa voi järjestää maksutonta, kaikille avointa ja yleishyödyllistä toimintaa. Kaupallista, poliittista tai uskonnollista toimintaa tiloissa ei voi järjestää. Yhteisötalon tiloja voidaan käyttää virka-aikana myös järjestöjen asiakastapaamisten järjestämiseen.

Järjestöyhteistyön koordinointi

Järjestöyhteistyötä koordinoi sosiaalihuollon kehittämispäällikkö ja järjestöyhdyshenkilö Karoliina Kärkkäinen.