Asiakasraadin mainoskuva
 

Asiakasraati

Asiakasraati on vapaaehtoinen keskustelu, arviointi- ja kehittämisryhmä, joka koostuu palveluja tuntevista asiakkaista. Asiakasraati antaa tarkkaa ja helposti hyödynnettävää tietoa kehittämisen tueksi. Asiakasraati tuo esille tärkeän asiakasnäkökulman ja toimii asiakkaan äänenä. 

Asiakasraatiin osallistuminen edellyttää asiakkaalta aktiivisuutta, halua vaikuttaa, kokemusta palveluista, sitoutumista ja aikaa sekä toisen ihmisen kokemuksen, näkemyksen ja mielipiteen kunnioittamista. Ryhmän jäsenyys kestää kaksi vuotta ja raati kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Asiakasraatiin rekrytoidaan uusia jäseninä aina parillisten vuosien alussa. Rekrytoinnista tiedotetaan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja toimipisteiden ilmoitustauluilla.