Osallistuminen toimintaamme

Hyvinvointikuntayhtymän toimintaan voi osallistua monella eri tavalla. Tavoitteenamme on toteuttaa aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa asiakaslähtöisten palvelujen, palveluketjujen sekä kokonaisuuksien varmistamiseksi. Tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää yhdenvertaisia ja monipuolisia osallistumisen kanavia ja muotoja. Haluamme varmistaa osallistumisen mahdollisuudet kaikille asiakkaillemme.  Asiakkailta saatu kokemustieto ja kehittämisideat ovat meille tärkeitä johtamisen ja kehittämisen välineitä. 


Tähän nostoina kaikki neljä kokonaisuutta.