Asiakasmaksut

*) kerryttää  maksukattoa

 

KÄYNTIMAKSUT

2020

PERUSTERVEYDENHUOLTO

 

Käyntimaksut arkisin klo 8-20:

 

 • lääkärillä*

20,60

 • hoitajalla*

11,40

Kumpaakin edellä olevaa maksua peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kuntayhtymässä kalenterivuodessa. Hoitajakäyntiä ei peritä, jos lääkärikäynti samalla käynnillä

 

 

 

Käyntimaksut arkisin klo 20 – 8, sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä:

 

 • lääkärillä*

28,30

 • hoitajalla*

11,40

Maksu peritään toteutuneilta käynneiltä. Hoitajakäyntiä ei peritä jos lääkärikäynti samalla käynnillä

 

 

 

SUUN TERVEYDENHUOLTO

 

Perusmaksu 18 vuotta täyttäneiltä

 

 • suuhygienisti

10,20

 • hammaslääkäri

13,10

 • erikoishammaslääkäri

19,20

 

 

1. Kuvantamistutkimukset

 

 • hammaskuvalta

8,40

 • leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus

18,90

 

 

2. Ehkäisevä hoito

 

 • toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta

8,40

 

 

3. tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan:

 

 1. vaativuusluokkaan 0 – 2 kuuluva toimenpide

8,40

 1. vaativuusluokkaan 3 ja 4 kuuluva toimenpide

18,90

 1. vaativuusluokkaan 5 – 7 kuuluva toimenpide

37,50

 1. vaativuusluokkaan 8 – 10 kuuluva toimenpide

54,90

 1. vaativuusluokkaan 11 tai sitä suurempi kuuluva toimenpide

77,00

 

 

Esimerkkejä toimenpidemaksuista:

 

 • Hampaiden tutkimus

18,90 – 37,50

 • Hammaskivenpoisto tai hampaan paikkaus

18,90 – 54,90

 • Yhden hampaan juurihoito / käynti

8,40 – 54,90

 • Hampaan poisto

18,90 – 54,90

 • Hampaan kirurginen poisto

54,90 – 77,00

 • Puudutus

8,40

 

 

4. Proteettiset toimenpiteet

 

 1. proteesin pohjaus

54,90

 1. proteesin korjaus

37,50

 1. akryyliosa- ja kokoproteesi

183,50

 1. kruunut ja sillat (hampaalta)

183,50

 1. rankaproteesi

222,70

 

 

FYSIOTERAPIA

 

Yksilökohtainen fysioterapia*

11,40

 

 

Perusterveydenhuollon maksuja ei peritä 0 – 17 vuotiailta.

 

 

 

ERIKOISSAIRAANHOITO

 

Poliklinikkakäynnit:

 

 • lääkärillä*

41,20

 • hoitajalla tai kipsimestarilla*

11,40

Hoitajakäyntiä ei peritä, jos lääkärikäynti samalla käynnillä

 

 

 

Päiväkirurginen toimenpide

135,10

 

 

Sarjassa annettava hoito*

11,40

Peritään enintään 45 käyntikerralta kalenterivuodessa.
 Maksuton 0 – 17 vuotiaille.

 

Sarjahoito määritellään seuraavasti:

 

Hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa eikä hoitojen väliin jäävä aika ylitä kahta viikkoa ellei hoidollisista syistä hoitoa toisteta harvemmin. 

 

 

 

Avosairaala

 

 • hoitajakäynti* (sarjahoitoa)

11,40

 • lääkärikäynti*

41,20

PSYKIATRIA

 

Psykiatrian, nuoriso- ja lastenpsykiatrian avohoitokäynti

maksuton

 

 

KÄYTTÄMÄTÖN JA PERUMATON AJANVARAUS

50,80

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta 15 vuotta täyttäneiltä.  

Sakkomaksu käyttämättömästä ja perumattomasta ajanvarauksesta peritään psykiatrian poliklinikalla ja tehostetun avohoidon yksikössä. 

Peruminen on tehtävä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 13.00 mennessä. Päivystyksen käyttämättömästä ajanvarausajasta peritään aina maksu 

 

LAITOSHOIDON HOITOPÄIVÄHINNAT

 

 • Lyhytaikainen laitoshoito*

48,90

 • Päivä- ja yöhoito*

22,50

 • Psykiatrinen laitoshoito, osasto 11A*

48,90

 • Psykiatrinen laitoshoito, osasto 11B

22,50

 • Psykiatrinen päivä- ja yöhoito*

maksuton

 • Kuntoutushoito*

16,90

Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito

22,50

 

 

Pitkäaikaisesta hoidosta (yli 3 kk) peritään enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista, kuitenkin enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Käyttövaroiksi vähintään 110 euroa. Enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausitulosta (kuukausitulot suuremmat kuin kotiin jäävän puolison).

 

MAKSULLISET TODISTUKSET

 

 • Lääkärin tai hammaslääkärin todistus tai lausunto

50,80

 • Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi

61,00

LABORATORIO- JA KUVANTAMISTUTKIMUKSET

 

 • tutkimuksiin liittyy käynti FSHKY:ssä lääkärillä tai hoitajalla

maksuton

 • tutkimuksiin ei liity käyntiä FSHKY:ssä  lääkärillä tai hoitajalla

todelliset kustannukset

MAKSUKATTO

 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron maksukatto kalenterivuotta kohden. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee. Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa. 

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, poliklinikkamaksut, päiväkirurgian  maksu ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa. 

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja esitettävä ennen kuin saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa se laitos, jossa maksukatto täyttyy.

683,00 kalenterivuosi